AFFO

Het is gelukt. Zo juist heb ik de laatste hand gelegd aan het twee 3D-project. Hier voor de volledigheid nog even een foto van mijn top en die van Miems.

Affo_001 Finished! Yes, I did it. The second 3D-project is finished. Here is the proof.