Draadje voor draadje vooruit.

Nog vier groene blokken en de helft van de de variahexagonnen zijn gequilt. Het tempo zit er nu lekker in. De steken worden ook steeds regelmatiger. En dan nog een foto van de groene blokken. Hierna komen de rode, roze en blauwe blokken. Terwijl ik die quilt, zal ik nadenken over hoe de rand doorgequilt gaat worden.

Handtekening